Färdiga gräsmattor och anläggning
 

Tjänster

Gräsklippning

Skötsel av grönytor & gräsmattor
Vi sköter och förvaltar grönytor med fokus på trivsel och funktionalitet för många företag i Göteborg med omnejd. I skötseln ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, nyplantering och renhållning.

Träd
Träd måste ha regelbunden tillsyn med bland annat bevattning, gödsling, uppbindning och beskärning.

Gräs
Klippfrekvenser varierar beroende på gräsmattans placering och kundens kvalitetskrav. Ett viktigt moment för helhetsintrycket är kantskärningen.

Buskage
Med vilken frekvens buskar ska tas om hand varierar. Ett nyplanterat buskage kräver till exempel mer skötsel än ett etablerat.

Rabatter
Hur mycket arbete som krävs för en rabatt beror på vilken typ av växter den har. Rosenrabatter och perenna rabatter är de rabattyper som kräver mest skötsel.

 

Snöröjning
Fastighetsskötsel
Vi tar hand om den yttre skötseln av dina fastigheter. Bland våra kunder finns ISS, HTE Garden och Green Landscaping samt flera industrier och bostadsrättsföreningar i Göteborgsområdet. Den kalla årstiden sköter vi snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
Anläggning & Gräsklippning
Markanläggning
Vi anlägger parker, lekplatser och alla slags utemiljöer för kommuner och företag. Vi tar gärna fram kompletta lösningar för olika utemiljöer.


Trädgårdsanläggning
Vi erbjuder allt inom traditionell trädgårdsanläggning - från plattläggning, grässådd och plantering till staketmontering och murbyggen.