Gräsmattor & Gräs
 
Färdigt gräs & gräsmattor
 

Produkter

Färdigt gräs & gräsmattor
Det finns många långsiktiga fördelar med att lägga färdigt gräs. Färdigt gräs – lagt direkt på bar mark: Innebär att man nästan omgående kan börja nyttja området. Dessutom har en färdig gräsmatta täta rötter. De fungerar som filter, och bidrar till att rena vattnet som tränger ned i marken. Ett utvecklat rotsystem skyddar också mot erosion genom att binda fast jorden.
Den täta, färdiga gräsmattan absorbera 10-12 gånger mer vatten än en nysådd gräsmatta, vilket innebär att den växer både bättre och snabbare än den nysådda. förvandlar bar mark till en levande och vacker gräsmatta. slipper vänta upp innan trädgården kan användas. regn eller torka förstör inte din nysådda gräsmatta. du behöver inte rensa ogräs. bästa gräskvaliteten på direkten. Gräsmattan framodlad av experter. ren miljö runt ditt hus. mindre ned smutsning. dämpar ljudnivån. absorberar koldioxid och producerar syre. skyddar avdunstning av grundvatten.

Matjord

Färdig matjord levereras inom Göteborgsområdet till rimliga priser.
 

Makadam
Makadam som lämpar sig för utfyllning av fogar samt vid plattläggningar. För gården, fritidsutrymmen och planers ytmaterial, som inte är vasst för bara fötter. Kornstorlek 0-3mm/ 0-4mm.

Grovt grus 8-16mm
Grovt grus 8-16mm används bla. vid täckdikning av byggnader samt som dekoration. Hålls på plats även i lutande områden. Grovt grus 8-16mm innehåller inte finmaterial.

Grovt grus16-32mm
Grovt grus16-32mm lämpar sig bl.a. som prydnad runt sockeln. Används även för att bryta vattnets kapillära stigning. Grovt grus16-32mm innehåller inte finmaterial.

Gruskross 0-32mm
Gruskross 0-32mm för byggnaders och vägars bärande lager. Används för att förbättra markens bärkraft samt som grundmaterial för olika beläggningar, t.ex. för asfalt. Lämpar sig som sådan även för skogs- och åkervägars ytmaterial.

Gruskross 0-56mm
Användningsområden är bl.a. byggnaders och vägars bärande lager. Gruskross 0-56mm lämpar sig inte p.g.a. sin grovhet som ytmaterial. Gruskross 0-56mm är framställt från naturgrus genom krossning.

Fyllnadssand
Fyllnadssand Fyllnadssand används för mindre krävande utfyllningsmål, exempelvis vid tätning av gårdsplaner. Eftersom fyllnadssand inte är sållad kan den innehålla en del sten.

Sållad fyllnadssand
Sållad fyllnadssand används bl.a. som underlag vid plattläggning av gården, samt i olika tunna utjämningar. Sållad fyllnadssand lämpar sig även t.ex. till utfyllnad av byggnaders grund.

Sållad trädgårdsmylla
Sållad mylla för trädgårdslandet


Leveranser

Alla leveranser av grus, jord m.m. sker med våra egna lastbilar.
På så sätt kan vi garantera konkurrenskraftiga priser och leveransprecision.