Göteborgs Mark & Trädgård Gräsmattor anläggning
 
 

Om oss

Göteborgs Mark & Trädgård är ett entreprenadföretag som utför allt inom mark, trädgård och anläggning i Göteborg, med inriktning inför våren på anläggning av färdiga gräsmattor, gräsklippning och entreprenad -allt inom gräs, park och trädgård.

Vi har vårat kontor på Backa Strandgata 6 på Hisingen.
Vi vänder oss till både företag och privatpersoner med våra tjänster. Vår personal har lång erfarenhet och är utrustade med en modern maskinpark. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på "Kontakt" överst på sidan.

Miljöpolicy
Göteborgs Mark & Trädgårds övergripande miljömål är att skapa miljömässigt långsiktig och uthållig lönsamhet. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar. Våra tjänster och produkter ska vara miljömässigt godtagbara. Våra insatser styrs av krav från myndigheter och kunder samt av affärsmässiga krav. Insatserna påverkas också av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar
VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och ser till att miljöpolicyn följs. All personal ska visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet där vi hela tiden försöker minska belastningen på miljön.